© 2015 by TAC-M Group Co., Ltd.

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการ

 1. ประกันสุขภาพ (AZAY) สำหรับการรักษาพยาบาล

 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 3. ตรวจสุขภาพประจำปี

 4. โบนัสประจำปี

 5. ท่องเที่ยวประจำปี

 6. กิจกรรมกีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่

วิธีสมัครงาน

 1. คลิกที่ปุ่ม                       แล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ หรือ

 2. ส่งอีเมลมาที่ฝ่ายบุคคล: prapaporn@sylergroup.com

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. Online Marketing (Website) / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือของบริษัทฯ

 • วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, SEM, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง

 • จัดเตรียมหัวข้อ โครงเนื้อหาและรูปภาพ สำหรับการลง Content ต่างๆ

 • ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์ 

 • ประสานงาน ควบคุมงาน กับ programmer และผู้เกี่ยวข้อง ในการเพิ่ม feature ต่างๆ เข้าสู่เว็บไซต์

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ชาย/หญิง 

 • อายุ 21 - 28 ปี

 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการดูแลเว็บไซต์อย่างน้อย 1-2 ปี

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน SEO/SEM

 • สามารถออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ด้วย WordPress พิจารณาเป็นพิเศษ              

 • สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น Web Stat, Google Webmaster, Google Analytics, Facebook) ได้     

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้           

 • หากมีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมด้าน Graphics, การจัดการ Hosting (เช่น FTP, Control Panel) จะเป็นประโยชน์มากขึ้นในการพิจารณา

2. Human Resource Officer / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการบุคลากร สรรหา-คัดเลือก

 • ช่วยจัดเตรียมงานเอกสาร เช่น ใบสมัครงาน งานฝึกอบรมพนักงาน สัญญาจ้างงาน

 • เฟ้นหาและร่วมคัดเลือกผู้สมัครงานในตำแหน่งต่างๆ

 • รับผิดชอบงานด้านบุคคลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 • รับผิดชอบงานบุคคลด้านอื่นๆ

 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ไม่จำกัด    

 • อายุ ไม่กำหนด    

 • การศึกษา ปริญญาตรี-สาขา    

 • สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, พัฒนาชุมชน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรับผิดชอบสูง / มีความอดทน    

 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน    

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี    

 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และอุปกรณ์สำนักงานได้

2. Sale Engineer (ร้านตัวแทน) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการขายของตนเอง

 • เสนอสินค้าและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ร้านค้าตัวแทน

 • รับคำสั่งซื้อ พร้อมติดตามกระบวนการจนถึง ลูกค้าติตตั้งเสร็จ เริ่มใช้งาน

 • ทำแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย เช่น รายงานการขายรายลูกค้า รายงานโครงการ รายงานตัวแทน รายงานที่มาของลูกค้า 

 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายติดตั้ง ฝ่ายการตลาด

 • ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า  จากการใช้งานสินค้า

 • วางแผนยอดขายล่วงหน้า
   

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ชาย    

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป    

 • การศึกษา ปริญญาตรี

 • สาขา วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์     

 • บุคลิกภาพดี ทัศนคติที่ดี    

 • มีทักษะการเจราจาต่อรอง และ การประสานงานได้ดี    

 • มีความรับผิดชอบสูง    

 • มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

4. Sale Engineer (ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการขายของตนเอง

 • เสนอสินค้าและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าทุกประเภท

 • รับคำสั่งซื้อ พร้อมติดตามกระบวนการจนถึง ลูกค้าติตตั้งเสร็จ เริ่มใช้งาน

 • ทำแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย เช่น รายงานการขายรายลูกค้า รายงานโครงการ รายงานตัวแทน รายงานที่มาของลูกค้า 

 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายติดตั้ง ฝ่ายการตลาด

 • ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า  จากการใช้งานสินค้า

 • วางแผนยอดขายล่วงหน้า
   

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ชาย

 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

 • การศึกษา ปริญญาตรี

 • สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์

 • ประสบการณ์ทางการขายอย่างน้อย 3 ปี
   

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

 • บุคลิกภาพดี ทัศนคติที่ดี

 • มีทักษะการเจราจาต่อรอง และการประสานงานได้ดี

 • มีความรับผิดชอบสูง

 • มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

5. Senior Accounting Officer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานด้านบัญชี ด้านภาษี

 • จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปี ประจำเดือน

 • ช่วยดูแลด้านการเงินของบริษัทฯ เช่นทำเช็คจ่าย การรับเช็ค

 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท เช่น ธนาคาร สรรพากร
   

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ไม่จำกัด

 • อายุ 25 – 38 ปี

 • การศึกษา ปริญญาตรี

 • สาขาวิชา การบัญชี

 • ประสบการณ์ทางการปิดงบประจำปี
   

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรับผิดชอบสูง / มีความอดทน

 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี  และอุปกรณ์สำนักงานได้

6. Business Development Officer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในต่างประเทศ
   

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ไม่จำกัด

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป

 • การศึกษา ปริญญาตรี

 • ประสบการณ์ ไม่มี (ถ้ามีจะพิจารณาพิเศษ)

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ได้ดี
   

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรับผิดชอบสูง / มีความอดทน

 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี  และอุปกรณ์สำนักงานได้