TAC-M News

จากใจสู่ใจ สู้ภัยโควิด 19

แทค-เอ็ม กรุ๊ป และบริษัทในเครือฯ ส่งมอบความปลอดภัยสู่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

ฐานทัพเรือสัตหีบ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คุณสุชิน รัตนศิริวิไล กรรมการผู้จดการ บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติจาก
'กองบัญชาการกองทัพไทย' ส่งมอบ ห้องตรวจปลอดเชื้อ ConTel ARI Unit ที่มีความปลอดภัยสูงต่อบุคลากรแพทย์ ในการตรวจเชื้อเพื่อรักษาเชื้อโควิด19 ได้รับมาตรฐาน Medical Grade ระบบวิศวกรรม HVAC รับรองโดย ASHRAE Certified Professional ให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เพื่อนำไปใช้งานสู้ภัยโควิด 19

© 2015 by TAC-M Group Co., Ltd.